HLD-1

Poultry Farm House

  • Građevinski materijal od čelične konstrukcije

    Građevinski materijal od čelične konstrukcije

    Peradarska farma uključuje kokošinjac za jaja i kokošinjac brojlera;oba su čelična konstrukcija.Piletina sa jajima se obično hrani u kavezima, piletina brojlera se obično hrane na zemlji.Možemo vam isporučiti građevinski materijal, za opremu, preporučujemo kupovinu od specijalizovanog proizvođača.
    Zgrada lake čelične konstrukcije je novi tip sistema građevinske konstrukcije, koji je formiran od glavnog čeličnog okvira koji povezuje čelične komponente H presjeka, Z i U presjeka, krov i zidove koristeći razne ploče i druge komponente kao što su prozori, vrata , dizalice itd.
    Laka čelična konstrukcija ima široku primenu u skladištima, radionicama, velikim fabrikama itd.